საბანკო საპროცენტო განაკვეთები და სესხების ხარისხი

სესხები 06-07-2018 500
ISET-ის კვლევის მიხედვით საქართველოში საბანკო სესხების ხარისხი სტაბილურია და საბანკო საპროცენტო განაკვეთები დაბალია, სახსრების ღირებულების გათვალისწინ...

ISET-ის კვლევის მიხედვით საქართველოში საბანკო სესხების ხარისხი სტაბილურია და საბანკო საპროცენტო განაკვეთები დაბალია, სახსრების ღირებულების გათვალისწინებით, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის არაერთ ქვეყანასთან შედარებითაც კი.

    ISET-ის პოლიტიკის ინსტიტუტმა ჩაატარა კვლევა - „საპროცენტო განაკვეთების შედარება საცალო საკრედიტო პროდუქტებისთვის ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში და სასესხო პორტფელის შედარება საქართველოს საბანკო და არასაბანკო სექტორებში“. ანგარიში მოიცავს 2018 წლის აპრილი-მაისის პერიოდს და  48 მოწინავე ბანკის მონაცემებს ეყრდნობა გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში, სამხრეთ კავკასიის, ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონებიდან. გარდა საპროცენტო განაკვეთების შედარებისა, ანგარიში მოიცავს გაცემული სესხების ხარისხის შედარებას  საქართველოს საბანკო და არასაბანკო სექტორებს შორის.

კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ საქართველოში საცალო სექტორში არსებული საპროცენტო განაკვეთები უფრო დაბალია, ვიდრე  ყაზახეთში, რუსეთში, უკრაინასა და, უმეტეს შემთხვევაში, სომხეთში, მაგრამ ისინი აღემატება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ჯგუფს, განსაკუთრებით ეროვნულ ვალუტაში გაცემული სესხებისთვის. თუმცა, სესხის გაცემისთვის აუცილებელი ფულადი სახსრების მოზიდვის ხარჯებით კორექტირების შემდეგ, საქართველოში საცალო სექტორში არსებული საპროცენტო განაკვეთები ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია, მათ შორის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან შედარებით.

   მაგალითად, ადგილობრივ ვალუტაში არაუზრუნველყოფილ სამომხმარებლო სესხებზე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საქართველოში 16.5%- შეადგენს, რაც უფრო დაბალია ვიდრე საპროცენტო განაკვეთი იმავე პროდუქტზე სომხეთში (29.7%), ყაზახეთსა (24.5%) და რუსეთში (20,6%) და უფრო მაღალია ვიდრე რუმინეთში (11.2%), ჩეხეთსა (10.1%) და პოლონეთში (8.0%). ამასთან, ლარში ვადიანი დეპოზიტის ფასის გათვალისწინებით, საქართველოში საპროცენტო განაკვეთი არაუზრუნველყოფილ სამომხმარებლო სესხებზე კვლევაში შესულ ყველა ქვეყანასთან შედარებით უფრო დაბალია. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის, როგორც ლარის ფასის გათვალისწინებით კი, საპროცენტო განაკვეთი საქართველოში, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან დიდწილად შესადარია

   ამასთან, რაც შეეხება სესხების ხარისხს საბანკო და არასაბანკო სექტორებში, კვლევაში ჩანს, რომ საბანკო სექტორში სესხების ხარისხი, სესხების რაოდენობის გათვალისწინებითაც კი სტაბილურია, მაშინ როდესაც არასაბანკო სექტორში სესხების ხარისხი ბევრად ჩამორჩება საბანკო სექტორში არსებულ ანალოგიურ მაჩვენებელს და მნიშვნელოვან გაურესებას განიცდის ბოლო ორი წლის განმავლობაში.


ISET-ის სრული კვლევა ქართულ და ინგლისურ ენებზე ხელმისაწვდომია ბმულზე: Iset-pi.geდაკრედიტება

სესხები 18-04-2018 506
2012 წლიდან 2017 წლამდე საბანკო სექტორის მიერ ეკონომიკის დაკრედიტება 8.5 მლრდ. ლარიდან 21.9 მლრდ. ლარამდე გაიზარდა და 2017 წლისათვის მთლიანი შიდა პროდ...

2012 წლიდან 2017 წლამდე საბანკო სექტორის მიერ ეკონომიკის დაკრედიტება 8.5 მლრდ. ლარიდან 21.9 მლრდ. ლარამდე გაიზარდა და 2017 წლისათვის მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) 57.5% შეადგინა. 2012-2017 წლებში სესხების საშუალო წლიურმა ზრდის ტემპმა 20.9% შეადგინა, იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის კი 15.3% და 26.9%, შესაბამისად.

საბანკო სექტორის მიერ დაკრედიტების მოცულობა საქართველოში შესადარისია აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში დაკრედიტების მოცულობასთან.

საქართველოში იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების წილმა მთლიან სესხებში 45%, ინდივიდუალურ მეწარმეებზე გაცემული სესხების წილმა 5.8%, იპოთეკური სესხების წილმა 17.5%, ხოლო ფიზიკურ პირებზე სხვა სესხების წილმა  31.6% შეადგინა 2017 წლის ბოლოსათვის. თუ შევხედავთ მხოლოდ ბიზნეს სესხების ფარდობას მთლიან შიდა პროდუქტთან, საქართველოში ეს მაჩვენებელი მაღალია აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების უმეტესობასთან შედარებით, ხოლო ჩამორჩება განვითარებულ ქვეყნებს. 2017 წლის ბოლოს მდგომარეობით გაცემული სესხებიდან ბიზნეს სესხებზე1 11.1 მლრდ. ლარი მოდიოდა, ხოლო საცალო სესხებზე  10.8 მლრდ. ლარი.

აღსანიშნავია, რომ ბიზნეს სესხების წილი მთლიან სესხებში შედარებით დაბალია ისეთ განვითრებულ ქვეყნებში, როგორებიცაა: დიდი ბრიტანეთი, დანია, გერმანია და სხვა, რაც განპირობებულია ამ ქვეყნებში შედარებით უფრო განვითარებული ალტერნატიული დაფინანსების წყაროებით.1ასევე მოიცავს ინდივიდუალურ მეწარმეებზე გაცემულ სესხებს.

ჩვენ შესახებ
[email protected]
გაწევრიანდი