ბანკების მოზიდული სახსრები

მოზიდული სახსრები 20-04-2018 440
საბანკო სექტორი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ქვეყანაში უცხოური რესურსების მოზიდვაში, რომლის ინვესტირებაც ხდება ქვეყნის ეკონომიკაში და ხელს უწყობს ეკონომ...

საბანკო სექტორი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ქვეყანაში უცხოური რესურსების მოზიდვაში, რომლის ინვესტირებაც ხდება ქვეყნის ეკონომიკაში და ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდას. 2017 წლის ბოლოსათვის ბანკების მიერ მოზიდულმა სახსრებმა შეადგინა 3.7 მილიარდი აშშ დოლარი, რაც ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 24.2%-ს წარმოადგენს. 

2017 წელს წინა წელთან შედარებით ბანკების მიერ უცხოეთიდან მოზიდული სახსრები გაიზარდა 23.5%-ით, ხოლო მშპ-თან ფარდობა 3.5 პროცენტული პუნქტით.

 

ბანკების მოზიდული სახსრები მოზიდული სახსრები მოიცავს საგარეო ვალს და არარეზიდენტების დეპოზიტებს. არ შეიცავს ბანკების მიერ მოზიდულ კაპიტალს

ჩვენ შესახებ
[email protected]
გაწევრიანდი